Usluge

Procene vrednosti i razvojni konsalting

Odeljenje za procenu vrednosti nepokretnosti i razvojni konsalting bavi se pružanjem savetodavnih profesionalnih usluga visokog kvaliteta, na regionalnom nivou.

Odeljenje za procenu vrednosti nepokretnosti i razvojni konsalting bavi se pružanjem savetodavnih profesionalnih usluga visokog kvaliteta, na regionalnom nivou. Širok spektar profesionalnih usluga obuhvata procenu vrednosti nepokretnosti i savetodavne usluge u domenu akvizicija, prodaje, finansiranja i finansijskog izveštavanja, potom kreiranja investicionih strategija i rešenja za klijente sa jedinstvenim operativnim, tehničkim i poslovnim zahtevima.

Profesionalne aktivnosti zasnovane su na višedecenijskom iskustvu u oblasti procena i transakcija koje doprinosi kontinuiranom unapređenju iskustava i baza podataka, sačinjenih iz profesionalnog delovanja tokom poslednjih 15 godina, na domaćem i regionalnom tržištu.

Vršenje profesionalnih usluga na izuzetno visokom nivou zasnovano je prevashodno na negovanju kvalitetne saradnje sa klijentima. Negovanje saradnje ima za cilj bolje razumevanje potreba naših klijenata, kada je reč o donošenju važnih investicionih odluka.

Izveštaji o proceni su usklađeni sa Nacionalnim standardima, kodeksom etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja, kao i sa međunarodnim proceniteljskim standardima propisanim od strane RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) i IVSC (International Valuation Standards Committee). U praksi postoje tri tradicionalna pristupa vrednovanja nepokretne imovine: metod uporedivih tržišnih transakcija, metod kapitalizacije prinosa i metod zamene troškova. Svaki od navedenih pristupa podrazumeva analizu vrednosti nepokretnosti po različitim osnovama, analizirajući podatke iz relevantnih izvora i rezultujući u zaključku o vrednosti na osnovu argumentovanih pretpostavki i/ili posebnih uslova.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

 • Procenitelji su licencirani od strane Ministarstva finansija Republike Srbije i registrovani RICS procenitelji nepokretnosti;
 • Profesionalno delovanje zasnovano je na dugogodišnjem iskustvu sa preko 7.500 procena u svim segmentima tržišta, za različite svrhe;
 • Tim vrši profesionalne usluge procene vrednosti sledećih kategorija nepokretnosti:
 • Poslovnih zgrada i kancelarijskog prostora
 • Tržnih centara i retail parkova svih formata
 • Hotela i ugostiteljskih objekata
 • Stambenih nepokretnosti i stambeno-poslovnih objekata
 • Industrijskih i logističkih objekata i/ili kompleksa
 • Zemljišta sa razvojnim potencijalom
 • Alternativnih tipova nepokretnosti
 • Portfolija nepokretnosti
 • Izrađujemo studije izvodljivosti,
 • Analize najbolje i najisplativije upotrebe nepokretnosti („HABU“ analize),
 • Analize diskontovanih novčanih tokova,
 • Analize strategija prodaje nepokretnosti,
 • Analize zakupa vs. kupovine,
 • Reviziju izveštaja o procenama,
 • Istraživanje tržišta,
 • Procene za potrebe finansijskog izveštavanja i osiguranja.

KONSULTANTSKE USLUGE