Usluge

Tržište kapitala

Za investitore koji žele da prodaju ili kupe investicione nepokretnosti ili portfolija, nudimo sveobuhvatan inovativni pristup baziran na uvidu u transakcije realizovane na globalnom tržištu.

Za investitore koji žele da prodaju ili kupe investicione nepokretnosti ili portfolija, nudimo sveobuhvatan inovativni pristup baziran na uvidu u transakcije realizovane na globalnom tržištu. Naš ekspertski tim poseduje specijalizovano znanje o svim tipovima nepokretnosti, jer naši profesionalci pokrivaju sva veća tržišta širom sveta. Savetujemo sve grupe investitora bez obzira na nivo ulaganja, u rangu od privatnih pojedinaca do institucionalnih fondova, sa fokusom na nepokretnosti čija vrednost iznosi 5 miliona evra ili više.

Sarađujemo sa investitorima koji traže vrhunska rešenja kako bismo im pomogli da ih sprovedu na tržište nepokretnosti ili sa investitorima koji žele da odustanu od imovine ili portfolija.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Tržišni savet
Naši stručnjaci će objasniti tržište investicionih nekretnina kako bi Vam pomogli da razumete tržišne cikluse, trenutno stanje na tržištu i prognozu povraćaja na investiciju u budućnosti.
Pružamo nezavisne savete o tome kada je najbolje investirati i koju vrstu sredstava treba uložiti.

Usluge konsultantske kuće
Naša mreža stručnjaka za tržište kapitala znači da smo u mogućnosti da pronađemo investicionu priliku za svakog potencijalnog investitora, omogućavajući im da dobro prodaju i pametno ulažu.

  • Prodaja – ukoliko želite da nepokretnost prodate trećoj strani, mi ćemo Vam pomoći da maksimizirate povraćaj, a minimizirate rizik.
  • Kupovina – možda želite da steknete investiranjem u nepokretnosti kratkoročnu, srednju ili dugoročnu dobit. Mi možemo identifikovati najpovoljnije mogućnosti na tržištu, bez obzira na sektor.

Investiciono znanje
Ako ste u potrazi za transakcijama na tržištu nekretnina, naš tim eksperata vodiće Vas kroz proces, koristeći znanje o tržištu i stvarnim transakcijama, udruženi sa stručnjacima koji razumeju svaki aspekt investicija na lokalnom tržištu nekretnina.

Investiciona strategija
Asistiramo zakupodavcima da identifikuju najbolju strategiju investiranja, bilo da je reč o pojedinačnim nekretninama ili portfolijima.

KONSULTANTSKE USLUGE