Marketing

Naša marketinška i PR podrška obuhvata savetovanje, konceptualizaciju marketinških kampanja kao i upravljanje marketinškim kampanjama u svim segmentima tržišta nepokretnosti,…
Learn More.

Upravljanje projektima

CBS International stručni tim za upravljanje projektima ne samo da pomaže našim klijentima da donesu prave odluke u izboru nepokretnosti,…
Learn More.

Tržište kapitala

Za investitore koji žele da prodaju ili kupe investicione nepokretnosti ili portfolija, nudimo sveobuhvatan inovativni pristup baziran na uvidu u…
Learn More.

Istraživanje tržišta

U C&W, istraživanje tržišta se smatra integralnim segmentom svake usluge, kako bi naši klijenti u svakom momentu imali uvid u…
Learn More.