Za prodaju | ZEMLJIŠTA

#34237

VRSTA NEKRETNINE:

ZEMLJIŠTA

Lokacija:

Pančevo

VELIČINA:

65932 m2

Cena

1100000€

Opis nekretnine:

Građevinsko zemljište se nalazi u Pančevu, u blizini naselja Kotež. Pančevo je privredno-administrativni centar Južnog Banata sa oko 80.000 stanovnika, udaljeno oko 30 km od Beograda. U privredi naselja se izdvajaju veći poslodavci iz petrohemijskog sektora, auto industrije i agro sektora. Pored drumskog i železničkog transporta, Pančevo je povezano i rečnim transportom, preko Luke Dunav. Predmetno zemlište ima površinu od 65.932 m2 i vodi se kao gradsko građevinsko zemljište. Prodavac je pravno lice, koji ima pravo korišćenja te je potrebno uraditi konverziju zemljišta. Trenutno je zemljište u zakupu koji se može raskinuti po okončanju postupka konverzije. Prema važećoj informaciji o lokaciji, na zemljištu su predviđeni objekti iz sfere poslovanja sa kompatibilnim sadržajem. Indeks zauzetosti od 35% do 80% a indeks izgrađenosti 0,6. Potrebno je sprovesti parcelaciju u cilju odvajanja javnog od ostalog zemljišta kao i izradu urbanističkog projekta. Takođe, mora se voditi računa o ograničenjima Ministarstva odbrane i Železnica Srbije.

SLIČNE NEKRETNINE