Za prodaju | ZEMLJIŠTA

#33976

VRSTA NEKRETNINE:

ZEMLJIŠTA

Lokacija:

Niš

VELIČINA:

136984 m2

Cena

5800000€

Opis nekretnine:

Zemljište se nalazi u okviru industrijske zone Čamurlijski put, u severo-zapadnom delu Niša. Udaljenost od međunarodnog auto-puta A1/E75 (izlaz Niš-Sever) je oko 650 m, od međunarodnog aerodroma Konstantin Veliki 2,5 km, od centra grada 5 km. Neposredna blizina ukrštanja međunarodnih i domaćih saobraćajnih pravaca čini ovu lokaciju veoma povoljnu za proizvodno-logističku delatnost. Beograd je udaljen 240 km, granica sa Bugarskom je 100 km, granica sa S. Makedonijom je 160 km a do Merdara je 93 km. Površina zemljišta je 13,7 ha i trenutno je u toku proces preparcelacije i zamene gradskih parcela kako bi se formirala jedinstvena celina. Prema važećem planu ovde je planirana izgradnja magacinsko-logističkih i proizvodnih kapaciteta a moguća je izgradnja i maloprodajnih formata. Delovi zemlišta su u zaštitnoj zoni auto-puta a delimično i u zoni gasovoda. Takođe, potrebna je saglasnost Ministarstva odbrane kao i Direktorata za civilni saobraćaj. Indeks zauzetosti je od 60%-70% a visina objekata 18m. Sva infrastruktura je u blizini. Vlasništvo pravnog lica.

SLIČNE NEKRETNINE