Panorama 26

Projekat: Panorama 26 Investitor: GP Napred Lokacija: Novi Beograd Veličina: 162 stana, faza 1
Learn More.

Newport

Projekat: Newport Investitor: Shikun&Binui Group Lokacija: Novi Beograd Veličina: 500 jedinica
Learn More.

Voždov Kvart

Projekat: Voždov Kvart Investitor: Logik Investment Lokacija: Voždovac Veličina: 627 jedinica
Learn More.

ZepTerra

Projekat: ZepTerraInvestitor: Yihai Properties GroupLokacija: Novi BeogradVeličina: 227 jedinica
Learn More.

Wellport

Projekat: WellportInvestitor: Shikun&Binui GroupLokacija: Novi BeogradVeličina: 500 jedinica
Learn More.