Success Story – Philip Morris International

Nakon uspešne saradnje u Srbiji, naš tim za upravljanje projektima i dizajn kancelarijskog prostora, proširio je saradnju sa kompanijom Philip Morris International na projekte u regionu. Moderni poslovni principi koje implementira PMI globalno sada se primjenjuju u sarajevskoj kancelariji stvarajući pametan, inspirativan i prostor za saradnju za uspeh u poslovanju i rast.