CBS International tim ovišao je poslovnu zgradu Artklasa

CBS International tim za iznajmljivanje i prodaju kancelarijskog prostora u obilasku poslovnog kompleksa Artklasa.
Artklasa je potpuno nova urbana poslovna zgrada u neposrednoj blizini idilične obale Dunava, sa mnogobrojnim sadržajima. Naša kompanija je ekskluzivni zastupnik za izdavanje ovog u našem gradu jedinstvenog poslovnog prostora.