Panorama 26

Projekat: Panorama 26 Investitor: GP Napred Lokacija: Novi Beograd Veličina: 162 stana, faza 1
Learn More.

Artklasa

Projekat: Artklasa Investitor: Aselus doo Lokacija: Dunavski kej 46, Dorćol Veličina: 11.800 m2
Learn More.

Newport

Projekat: Newport Investitor: Shikun&Binui Group Lokacija: Novi Beograd Veličina: 500 jedinica
Learn More.

Voždov Kvart

Projekat: Voždov Kvart Investitor: Logik Investment Lokacija: Voždovac Veličina: 627 jedinica
Learn More.

AFI CITY ZMAJ

Projekat: AFI City ZmajInvestitor: AFI Europe SerbiaLokacija: Ulica Kolonija B fabrike Zmaj, ZemunVeličina: 27.000 m2
Learn More.

EXING OFFICE

Projekat: EXING OFFICEInvestitor: EX ING B&PLokacija: Blok 65, Novi BeogradVeličina: 8.500 m2
Learn More.

Skyline AFI Tower

Projekat: Skyline AFI TowerInvestitor: AFI EuropeLokacija: Kneza Miloša, Savski venacVeličina: 30,000 m²
Learn More.