Data Center (image) Privacy Data Center (image)

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI – NA SNAZI OD APRILA 2018. 

Ovim vebsajtom upravljaju CBS International doo Beograd, Tadije Sondermajera 11, Beograd, Srbija, u ime  nas i naših kompanija ("CBS", "mi", "naš" ili "mi"). 

Vaša privatnost 

Svesni smo da kada odlučite da pružite informacije o sebi, verujete da ćemo postupati odgovorno. Iz tog  razloga usvojili smo pravila na koji način prikupljamo, koristimo i štitimo vaše lične podatke ("Politika  privatnosti"). Korišćenjem veb sajta pristajete na našu Politiku privatnosti i Uslove korišćenja. 

Kontakt  

CBS International doo Beograd 

Tadije Sondermajera 11 

Beograd 

Srbija 

e-mail: office@cw-cbs.rs 

Koje podatke prikupljamo? Kako ćemo ih koristiti? 

Ponekad možemo tražiti da nam dobrovoljno dostavite lične informacije. Generalno, ove informacije se  traže kada se registrujete za online uslugu, kada pružate informacije u vezi sa online transakcijom ili kada  nas kontaktirate u vezi sa vebsajtom ili našim uslugama. 

Kada se registrujete kod nas, možemo zatražiti informacije kao što su: 

a) vaše ime; 

b) adresa e-pošte; 

c) lozinka; 

d) firma / poslodavac; 

e) pozicija u kompaniji; 

f) područje interesa; i 

g) zanimljive lokacije. 

Postoji mogućnost vođenja evidencije informacija. Ovo je neophodno da bismo Vas prepoznali kao  registrovanog korisnika vebsajta. Možemo voditi evidenciju o Vašim željama kako bismo naše ponude i  usluge prilagodili Vama. Vaše lične podatke ne čuvamo duže nego što je zakonski dozvoljeno i neophodno u  svrhu pružanja naših usluga ili bilo kojeg relevantnog dela naših usluga. Period skladištenja zavisi od prirode  informacija i svrhe obrade. Prema tome, maksimalni period se može razlikovati po upotrebi. 

Kada se registrujete, možete se pridružiti našim forumima. Postoji mogućnost da ćemo zadržati informacije  prikupljene na osnovu vašeg korišćenja foruma. 

Kada se prijavite na takmičenje, na događaj klijenta ili drugi promotivni događaj, možemo zatražiti vaše ime,  adresu, broj telefona i e-mail adresu za potrebe organizacije u vezi događaja.

Ako odlučite da nam date lične podatke preko vebsajta da bismo mi ili naši poslovni partneri, na primer,  stupili u kontakt sa Vama, mi ćemo te informacije koristiti u tu svrhu. Ako nam kažete da ne želite da se ove  informacije koriste kao osnova za dalji kontakt sa Vama, poštovaćemo Vaše želje. 

Koristićemo Vaše lične podatke i informacije koje dobijemo iz drugih izvora kako bismo Vam pružili  informacije o našim uslugama, administraciji i uslugama za korisnike, direktnom marketingu putem e-pošte  i kako bismo osigurali da su sadržaj, usluge i oglašavanje koje pružamo prilagođeni Vašim potrebama i  interesima. 

Možda ćemo iz ovih razloga morati da podelimo Vaše podatke s našim pružaocima usluga i agentima.  Možemo otkriti lične podatke da bi bili u skladu sa važećim zakonom, nalogom nadležnog suda ili bilo kojeg  nadzornog, vladinog ili regulatornog tela, u ili izvan Vaše zemlje prebivališta. Mi takođe možemo otkriti lične  podatke u slučaju spajanja, prodaje ili reorganizacije, kada se od nas zahteva da prenesemo lične podatke  trećoj strani koja je uključena u taj proces. Nameravamo da nastavimo da poboljšavamo sadržaj i funkciju  našeg veb sajta. Iz tog razloga, mi možemo da pratimo obrasce saobraćaja korisnika i upotrebu veb starnice kako bismo mogli da poboljšamo dizajn i izgled našeg vebsajta i pružimo sadržaj koji Vas zanima. 

Korišćenje kolačića, web-becons-a i drugih uređaja 

Informacije o načinu na koji koristimo kolačiće, web-beacons i druge uređaje za praćenje ponašanja  korisnika potražite u našoj politici kolačića na adresi www.cw-cbs.rs/cookies-policy (podložno promeni) 

Korišćenje Vaših podataka za marketing? 

U skladu sa Vašim pristankom, možemo podeliti Vaše informacije unutar naših međunarodnih partnerstava,  kompanija iz grupe i povezanih organizacija sa našim poslovnim partnerima u marketinške svrhe ili Vam  možemo poslati informacije o robi i uslugama drugih organizacija. Takođe, na osnovu Vašeg pristanka, mi ili  bilo koji naš poslovni partner, možemo Vas kontaktirati, direktno ili preko naših agenata, poštom,  telefonom, faksom, SMS-om ili drugim elektronskim servisom za razmenu poruka sa ponudama roba i  usluga ili informacijama koje Vam mogu biti od interesa. 

Prenos Vaših ličnih podataka 

Povremeno, ako je potrebno, možemo preneti Vaše lične podatke našim pružaocima usluga u drugim  zemljama ili jurisdikcijama koje možda ne pružaju isti nivo zaštite podataka kao zemlja u kojoj se nalazite, u gore navedene svrhe. 

Ako napravimo takav transfer našim podizvođačima, mi ili ćemo, ako je to prikladno, sastaviti ugovor kako  bismo osigurali da su Vaši podaci zaštićeni. Dostavljanjem informacija o drugoj osobi potvrđujete da Vas je  ona ovlastila da delujete u njeno ime, da pristajete na obradu njenih ličnih podataka i da ste ih obavestili o  našem identitetu i ciljevima (kako je gore navedeno) za koje će njihovi lični podaci biti korišćeni. Kada ih prvi  

put kontaktiramo dužni smo ih obavestiti odakle smo dobili njihove podatke. 

Kako štitimo Vaše podatke? 

Nudimo vam upotrebu sigurnog servera i tehnologije za šifrovanje Secure Socket Laiers (SSL) za zaštitu  Vaših podataka. Međutim, s obzirom na elektronsku prirodu interneta, koristeći ovaj vebsajt, Vi prihvatate  inherentne rizike u tome, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bezbednosne rizike presretanja,  neovlašćenog pristupa, rizika od korupcije i rizika od virusa ili drugih štetnih uređaja.

Koja se prava odnose na Vaše lične podatke? 

Pravo na pristup 

Imate pravo da pristupite i budete informisani o bilo kom od Vaših ličnih podataka koje obrađujemo.  Takođe, možete zatražiti kopiju Vaših ličnih podataka. 

Pravo na povlačenje pristanka 

U slučaju da se obrada zasniva na saglasnosti koju ste dali, možete povući saglasnost u bilo kom trenutku. 

Povlačenje saglasnosti može dovesti do smanjenje mogućnosti korišćenja naših usluga. Povlačenje  saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja. 

Pravo na ispravku 

Imate pravo da se Vaši netačni ili nepotpuni lični podaci koje smo sačuvali isprave ili završe kontaktiranjem  nas. 

Pravo na brisanje 

Takođe, možete zatražiti od nas da izbrišemo Vaše lične podatke iz našeg sistema. Mi ćemo se pridržavati  takvog zahteva, osim ako nemamo legitiman osnov da ne brišemo takve lične podatke. 

Pravo na prigovor 

Imate pravo da se protivite određenoj upotrebi Vaših ličnih podataka, ako se ti podaci obrađuju u druge  svrhe nego što je to potrebno za obavljanje naših usluga ili za ispunjavanje zakonske obaveze. 

Ako se protivite daljoj obradi Vaših ličnih podataka, to može dovesti do smanjene mogućnosti korišćenja  naših usluga. 

Pravo na ograničenje obrade 

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka, na primer kada su Vaši podaci izbrisani,  ispravljeni ili zahtevi za prigovor na čekanju i / ili kada nemamo opravdane osnove za obradu Vaših  podataka. Takav zahtev može dovesti i do smanjene mogućnosti korišćenja naših usluga. 

Pravo na prenosivost podataka 

Imate pravo da primate lične podatke koje ste nam dali u strukturiranom i uobičajenom formatu i da ih  samostalno prenesete trećoj strani. 

Kako da iskoristite Vaša prava 

Navedena prava mogu se koristiti slanjem pisma ili e-maila na gore navedene adrese, uključujući sledeće  podatke: Vaše ime i broj telefona. Možemo tražiti dodatne informacije potrebne za potvrdu Vašeg identiteta,  ako je potrebno. Zadržavamo pravo da odbacimo zahteve koji su nerazumno ponavljajući, preterani ili  očigledno neosnovani. 

Podnošenje žalbe 

U slučaju da smatrate da je naša obrada ličnih podataka u suprotnosti sa važećim zakonima o zaštiti  podataka, žalba se može podneti lokalnom nadzornom organu radi zaštite podataka.  

Odricanje 

Na našem sajtu postoje linkovi ka drugim sajtovima. Mi nismo odgovorni za sadržaj ili politiku privatnosti  ovih vebsajtova, niti za način na koji se tretiraju informacije o njihovim korisnicima. Konkretno, osim ako nije 

izričito navedeno, mi nismo agenti ovih vebsajtova ili oglašivača, niti smo ovlašćeni da ih zastupamo u  njihovo ime. U svakom slučaju, trebalo bi da istražite praksu privatnosti tih trećih veb strana. 

Lozinke 

Da bismo Vam pružili više personalizovanih usluga, možemo Vas zamoliti da date jednu ili više lozinki za  pristup određenim uslugama ili delovima našeg veb sajta ili veb sajta drugih dobavljača čiji su proizvodi ili  usluge dostupni putem linka na našem veb sajtu. Vi ste isključivo odgovorni za kontrolu i upotrebu svake  lozinke koju kreirate. 

Ažuriranja 

Povremeno možemo ažurirati Politiku privatnosi. U slučaju da napravimo izmenu u pravilima, postavićemo  obaveštenje na našem veb sajtu, zajedno sa ažuriranom Politikom privatnosti. 

Otkažite pretplatu / promenite podešavanja pošte 

Ako ste dobili jedan ili više e-mailova od CBS Internationala koje više ne želite da primate, kontaktirajte nas  na office@cw-cbs.rs