Success Story – Kigili

Najnovija Kikili prodavnica od 226 kvadratnih metara je otvorena u AVA Shopping Parku uz podrškú CBS International tima izdavanje i prodaju maloprodajnog prostora.