GrECo Shared Services Center

CBS International tim za izdavanje i prodaju kancelarijskog prostora uspešno je pronašao novi poslovni prostor za kompaniju GrECo Shared Services Center. Internacionalna brokerska kuća, deo GrECo grupe, koja se bavi posredovanjem u osiguranju i konsaltingom u upravljanju rizicima i obradi šteta, svoje nove kancelarije premestiće u Sava Business Center, na skoro 650 m2 modernog poslovnog prostora.