Expo Dubai: Serbia Real Estate Investment

Expo Dubai 2020 – Konferencija o investicijama u sektor nekretnina u Srbiji, održana je u Paviljonu Srbije, 1. novembra 2021. Naši stručnjaci zajedno sa drugim profesionalcima u oblasti nekretnina i visokim zvaničnicima ugostili su potencijalne investitore na Konferenciji za ulaganja u nekretnine u Srbiji, kako bi razgovarali o mogućnostima razvoja ovog sektora u Srbiji.