ESG – HR Perspective Forum

AmCham Srbija je organizovala HR Forum o principima ESG-a i njihovom uticaju na profesionalce u ljudskim resursima, sa posebnim naglaskom na potencijal politike različitosti, jednakosti i inkluzije u poslovnom okruženju. Tokom otvorenog razgovora i panel diskusije, predstavnici nekoliko kompanija su podelili primere najboljih praksi. Domaćin je bila Andrijana Aleksić Jevtić, izvršni direktor Sektora za upravljanje ljudskim resursima i organizacionim razvojem NLB Komercijalne banke. Među panelistima su bili Mila Branković, People & Culture Manager IKEA Srbija, proglašen za AmCham-ovog ESG šampiona za 2023. godinu i Goran Živković, generalni direktor CBS International Serbia. Ana Vidović, potpredsednica AmCham HR Foruma iz kompanije PepsiCo, bila je moderator panela. Panel se fokusirao na komponentu „S“ (socijalna), sa naglaskom na različitosti i rešavanju pitanja nejednakosti. Učesnici su razmenili iskustva i strategije koje imaju za cilj stvaranje inkluzivnijeg radnog okruženja.