Centrade Cheil Adriatic

Centrade Cheil Adriatic, marketinška agencija sa glavnim fokusom na digitalni marketing, nedavno je odlučila da promeni lokaciju poslovanja u Beogradu. Uz pomoć CBS tima za izdavanje kancelarijskog prostora, kompanija Centrade je odabrala svoje nove kancelarije koje se prostiru na 500 kvadratnih metara, u okviru moderne poslovne zgrade Green Heart.

Želimo kompaniji Centrade uspešnu budućnost u svom novom prostoru!