CBS Support

Mart mesec je doneo ne samo proleće, već i priliku da ponovo potvrdimo našu posvećenost podršci onima kojima je to potrebno. U kompaniji CBS International, ovo vreme ima poseban značaj jer nas podseća na izazove i nejednakosti sa kojima se mnoge žene svakodnevno suočavaju.
Svake godine, tokom marta, usmeravamo napore ka podršci Sigurnoj kući u Beogradu koje pruža utočište i podršku ženama i deci, žrtvama nasilja u porodici. Verujemo da svaki pojedinac zaslužuje bezbedno okruženje. U solidarnosti sa onima koji su se suočili sa poteškoćama, trudimo se da učestvujemo u stvaranju inkluzivnijeg i saosećajnijeg društva u kome svako može da napreduje bez obzira na okolnosti.