CBS Facility Services uvela je visoko priznate standarde upravljanja kvalitetom

ISO 9001 pomaže u stvaranju konstantno visokokvalitetnih usluga koje osiguravaju zadovoljstvo kupaca, poboljšavaju stopu zadržavanja kupaca i donosi druge pogodnosti za preduzeća.
ISO 14001 omogućava kompaniji da kontinuirano prati, meri i minimizira svoj uticaj na životnu sredinu.
ISO 45001 razmatra rizike i mogućnosti za zdravlje i bezbednost na radnom mestu.
ISO 10002 može pomoći u poboljšanju performansi u oblasti postupanja sa žalbama i povećanju zadovoljstva kupaca kako bi se olakšao postizanje kontinuiranog uspeha.
Ostajemo posvećeni stalnom nastojanju da poboljšamo efikasnost naših usluga koje prevazilaze očekivanja klijenata i posvećeni kvalitetu, bezbednosti i ekološkoj održivosti u uslugama održavanja objekata.