Business Garden

Business Garden poslovna porodica kao primer uspeha – Stopa raspoloživog kancelarijskog prostora ispod 10%.

U samom centru Beograda, kao jedina moderna poslovna zgrada A klase u starom delu grada – Business Garden, renomiranih investitora AFI Europe i Shikun & Bunui Group, je sa početkom 2021. godine uspešno dostigla skoro potpunu izdatost kancelarijskog prostora. Savremena poslovna višespratnica je potpisivanjem najnovijeg ugovora o zakupu postala novo sedište kompanije Heating&Cooling Expert, zvaničnog predstavnika i agenta prodaje kompanije Daikin Airconditioning Central Europe, lidera na polju inovacija, proizvodnje i prodaje uređaja i sistema za grejanje i hlađenje objekata svih namena.