Bosch Srbija

Kompanija Bosch Srbija se 2020. godine preselila u svoju novu centralu, površine 7.500 m2 u Airport City poslovnom kompleksu. Prostor je planiran u skladu sa savremenim Bosch principima i organizovan tako da podrži hibridni radni model.
Naš tim za dizajn i upravljanje projektima je angažovan u momentu izbora lokacije i već 4 godine nastavlja aktivno angažovanje na organizaciji i unapređenju enterijera, kako bi prostor išao u korak sa potrebama ove kompanije. Za manje od 3 godine broj zaposlenih u centrali kompanije Bosch porastao je sa 600 na skoro 1.000, a glavni pokazatelj uspešnosti projekta je da prostor, koji je ostao iste veličine, više nego efikasno podržava rast.