Za prodaju | ZEMLJIŠTA

#34332

VRSTA NEKRETNINE:

ZEMLJIŠTA

Lokacija:

Beograd - Zemun

VELIČINA:

21837 m2

Cena

764295€

Opis nekretnine:

Gradsko građevinsko zemljište u Ugrinovcima. Nekretnina se sastoji od nekoliko parcela ukupne površine 21.837 m2 što uključuje i pristupni put do parcele. Udaljenost od auto-puta je 3,7 km (izlaz Dobanovci), od Dobanovačke petlje 6 km, centar Batajnice 5,5 km od međunarodnog aerodroma 10 km a od Beograda 15 km. Pristup nepokretnosti je preko interne saobraćajnice širine 5 m koja se povezuje na Zemunsku ulici i najveći deo parcele nema vidljivost sa glavnog puta. Zemljiše se vodi kao poljoprivredno i potrebno je izvršiti promenu namene u građevinsko. Prema važećem planu moguća je izgradnja komercijalnih sadržaja. Sva infrastruktura je u neposrednoj blizini. Vlasništvo je fizičkog lica.

SLIČNE NEKRETNINE