Građevinsko zemljište

Projekat: Građevinsko zemljište, potez Kvantaš – Aerodrom

Lokacija: Auto put Beograd – Zagreb

Građevinsko zemljište se nalazi u zoni Aerodrom, duž autoputa A1 (Beograd-Zagreb), na izlazu iz Beograda. Pristup autoputu je moguć́ novim, nedavno izgrađenim, servisnim putem. Područje je predviđeno za komercijalne delatnosti (skladišta/laka proizvodnja, kancelarije). Nepokretnost se sastoji od nekoliko parcela ukupne površine oko 90.112 m2, sa frontom prema autoputu u dužini od 215 m. Sva infrastruktura prolazi pored nepokretnosti.

Za više informacija, kontaktirajte nas:
Mobile: +381 11 22 58 777
Mail: industrial@cw-cbs.rs