B23

Projekat: B23 Office building
Lokacija: Novi Beograd

Izgradnja B23, dugo očekivane i jedne od jedinstvenijih i najmodernijih poslovnih zgrada u regionu, koja se nalazi u centralnom poslovnom delu Novog Beograda, je u završnoj fazi.
Ova poslovna zgrada A klase ima ukupnu površinu od 57.000 m², prostire se unutar 4 zgrade sa standardnom spratnom osnovom od oko 1.000 m², a takođe ima i 550 parking mesta na raspolaganju za zakupce.
Zbog izuzetnog kvaliteta ovog vrhunskog poslovnog prostora, interesovanje mnogih domaćih i međunarodnih kompanija je već u jeku.
Za više informacija, kontaktirajte nas:
Mobile: +381 69 8011 549
Mail: marta.sredojevic@cw-cbs.rs