Građevinsko zemljište za razvoj stambenog projekta, Jahorina

Projekat: Investiciona prilika na Jahorini

Lokacija: Jahorina, Trnovo

Zemljište: 1.480 m2

Potencijal: cca 9.940 m2