Marketing

Naša marketinška i PR podrška obuhvata savetovanje, konceptualizaciju marketinških kampanja kao i upravljanje marketinškim kampanjama u svim segmentima tržišta nepokretnosti,…
Learn More.