Telenor HQ, Belgrade

Promena lokacije sedišta kompanije ili obnova postojećeg ugovora

Klijent

Telenor


Lokacija

Beograd HQ


Izazov

Promena lokacije sedišta kompanije vs. obnova postojećeg ugovora


Tražena veličina

13.500 m2


Zadatak

CBS International angažovan je da pomogne kompaniji Telenor kako bi procenio tržišne potencijale i odabrao adekvatnu opciju za sedište kompanije.


Usluge posredovanja

CBS International je izvršio detaljnu analizu trenutnih i budućih potreba klijenta, izradio analizu detaljne tehničke specifikacije na zahtev klijenta, uključujući definisanje potreba za prostornim rasporedom i enterijerskim rešenjem, zajedno sa definisanjem tehničkih zahteva i neophodnih instalacija.
Izrada RFP u skladu sa zahtevima, pregovaranje o ključnim komercijalnim/pravnim elementima budućeg ugovora o zakupu, vođenje celog RFP procesa, Izveštavanje Telenor-a o najkonkurentnijim komercijalnim uslovima postignutim tokom pregovora sa predstavnicima investitora ponuda na užoj listi. Održavanje tehničkih sastanaka kako bi se osiguralo ispunjavanje svih tehničkih zahteva, izbor najbolje komercijalne ponude, vođenje finalnih pravnih pregovora, zatvaranje ugovora.