Hyprop Investments & Homestead Group

Savetovanje pri kupovini, Delta City Beograd I Podgorica

Klijent

Hyprop Investments & Homestead Group


Izazov

Komercijalni Due diligence u procesu kupovine


Projekti

Delta City Beograd 30.000 m2 GLA, Delta City Podgorica 23.000 m2 GLA


Zadatak

CBS International angažovan je da pomogne kompaniji Hyprop Investments da izvrši detaljnu analizu tržnih centara Delta City u Beogradu i Podgorici, kako bi dobili stvarnu sliku stanja, sa posebnim naglaskom na komercijalne performanse tržnih centara.


Usluge savetovanja

Izvršavanje Due Diligence usluga na projektima u Beogradu i Podgorici, u cilju davanja ključnih informacija potrebnih klijentu za akviziciju.

  • Analiza informacija o zakupu/zakupcu

  • Revizija operativnih troškova

  • Procena vrednosti nepokretnosti

  • Priprema finalnog Due Diligence izveštaja