Central Garden, Beograd

Podrška tokom procesa planiranja, dizajna i prodaje

Klijent

AFI Europe and Shikun&Binui Group


Opis

Central Garden je prvi kondominijum u centru Beograda, nalazi se između ulica Dalmatinske, Stanoja Glavaša, Kneza Danila i Starine Novaka i prostire se na 100.000 kvadratnih metara i sadrži 500 stanova, poslovnu zgradu od 16.000 kvadratnih metara, unutrašnji privatni park koji se prostire na 2.600 kvadratnih metara, brojne maloprodajne objekte u prizemlju, centralnu recepciju, obezbeđenje i profesionalno održavanje 24/7.


Veličina

100.000 m2


Obezbeđene usluge

Inicijalno savetovanje pri razvoju projekta, uključujući savetodavne usluge oko strukture stanova, miksa stambenih jedinica, veličine svake strukture/tip jedinica, kvaliteta završnih radova i pratećih sadržaja

Usluge istraživanja tržišta i procene vrednosti tokom čitavog procesa planiranja i prodaje

Definicija prodajne strategije planiranje procesa prodaje, definisanje cenovnika za svaku pojedinačnu jedinicu, pripremanje prodajne kancelarije, definisanje svih pratećih dokumenata

Usluge ekskluzivne prodaje tim od 6 članova posvećen projektu, koji radi u prodajnoj kancelariji na gradilištu

Potpuna marketinška kampanja uključuje dizajn i izradu svih marketinških materijala, definisanje i vođenje marketinške i PR kampanje, i sve druge aktivnosti vezane za projekat Central Garden.
Bliska saradnja sa pravnim timom na izradi rezervacija, predugovora i kupoprodajnih ugovora. Bliska saradnja sa bankama oko koordinacije kreditnih kupaca. Priprema redovnih mesečnih izveštaja o prodaji namenjenih investitorima sa analizom prodaje, procenama postignutih ciljeva i prihoda.


Napredak i rezultati

Početak izgradnje i prodaje počeo je u januaru 2015. godine. Prva faza, koja se sastoji od 89 stanova, završena je u septembru 2015. godine, 4 meseca pre isteka roka. Svi stanovi su prodati u roku od 6 meseci od početka izgradnje. Druga faza, od 89 stanova, takođe je rasprodata i završena u junu 2016. godine, 4 meseca pre isteka roka, kao i prva.

Treća faza od 129 stanova, završena je u novembru 2017. godine, takođe u potpunosti prodata.
Četvrta faza, sa ukupno 67 jedinica započela je u maju 2017.godine. Sastoji se od 2 objekta, od kojih će prvi biti gotov u aprilu 2018. godine, svi stanovi su rasprodati, dok će finalna zgrada u kompleksu početi sa izgradnjom tokom 2018. godine. Na listi zainteresovanih za poslednju zgradu nalazi se 5 puta više potencijalnih kupaca od broja stanova.