MOL Groupa Success Story

MOL Grupa, mađarska multinacionalna naftna i gasna kompanija sa sedištem u Budimpešti, nedavno je produžila zakup svog kancelarijskog prostora u Beogradu, u okviru poslovnog kompleksa Belgrade Office Park.

CBS International tim za izdavanje poslovnog prostora pružio je podršku MOL Grupi u obnovi zakupa od 1.300m2.