Bonifar

CBS International tim za izdavanje i prodaju kancelarijskog prostora, pregovarao je uslove o zakupu za Bonifar farmaceutsku kuću, koja je izabrala GTC House na Novom Beogadu.