Za prodaju | INDUSTRIJSKI

#34628

VRSTA NEKRETNINE:

INDUSTRIJSKI

Lokacija:

Subotica

VELIČINA:

517 m2

Cena

562000€

Opis nekretnine:

Nekretnina se nalazi u mestu Novi Žednik, Opština Subotica. Udaljenost od centra naseljenog mesta je 1 km od međunarodnog auto-puta (izlaz Žednik) 2 km, od Subotice 20 km. Objeka je izgrađen 2015. i prema nameni objekat je služio za proizvodnju svih vrsta stočne hrane, aditiva, posebnih smesa i premiksa za ishranu životinja. Proizvodni kapacitet mlina je 5-6 t/h praškaste robe. Spoljašnji kapaciteti su od 400-500 t/makro žitarica raspoređeni u 8 ćelija silosa. Postoji i rinfuz ćelija kapaciteta 10 t/ćelija. Prostor za skladištenje ima radnu visinu od 8 m a deo objekta ide i do 12 m. Proces proizvodnje je u potpunosti automatizovan. Dodatna oprema: linija za peletiranje, kotlarnica. Raspoloživa snaga struje je 635 kW a voda dolazi iz dva bunara na zemljištu. Površina zemljišta je oko 3900 m2 i ima direktan pristup na glavni put. Vlasništvo pravnog lica.

SLIČNE NEKRETNINE