| INDUSTRIJSKI

#33629

VRSTA NEKRETNINE:

INDUSTRIJSKI

Lokacija:

Ruma

VELIČINA:

2844 m2

Cena

435000€

Opis nekretnine:

Poslovno maloprodajni magacinski, nalazi se u Rumi, u opštini Ruma, udaljenoj 30km od Novog Sada i 60km od Beograda, gradsko naselje u Sremskom upravnom okrugu sa oko 312.000 stanovnika. Predmetna nepokretnost, nalazi se u gradskom naselju Ruma,u prvoj mešovitoj zoni, stambenoposlovne namene, u blizini saobraćajnih koridora, oko 100m udaljeno od centra gradskog naselja Ruma. Posebni delovi dele dostupnu komunalnu infrastrukturu a pristupačna je kolski i pešački sa ulice Veljka Dugoševića i od Glavne ulice, preko parcele u vlasništvu drugog pravnog lica. Lokacija je udaljena oko 5.9 km od saobraćajne petlje Autoputa; Beograd – Sr.Mitrovica – drž.granica. Predmetnu nepokretnost čine posebni delovi poslovni prostor ugostiteljstva – restoranski deo površine 1454m2 koji se nalazi u podrumu i poslovni prostor ugostiteljstva – restoranski deo površine 1390m2 koji se nalazi u prizemlju. Prostor se ne koristi duži vremenski period.Podrum je namenjen za kuhinju i restoran, sve sa ekonomskim prostorijama za prijem i skladištenje hrane i pića, kao i tehničkim prostorijama objekta i garderobom i sanitarnim čvorom za zaposlene. Prizemlje je namenjeno za restoran, sa više restoranskih delova - više sala, kao i separea za posetioce, sve sa sanitarnim čvorom za posetioce-za goste u prizemlju, kao i za posetioce u podrumskom delu restorana. Da bi se nepokretnost privela nameni potrebno je uraditi opsežne građevinske radove kako na konstruktivnim elementima i svim površinama tako i na svim instalacijame. Potrebno je rekonstruisati prilaz i pristup nepokretnosti kao i fasadu predmetne nepokretnosti. Na prodaju su posebni delovi objekta koji je u vlasništvu pravnog lica. Tražena prodajna cena: 435.000.00 € (cena može da se pregovara)

SLIČNE NEKRETNINE