Za prodaju | ZEMLJIŠTA

#32234

VRSTA NEKRETNINE:

ZEMLJIŠTA

Lokacija:

Pećinci

VELIČINA:

76800 m2

Cena

2227200€

Opis nekretnine:

Zemljište se nalazi u industrijskoj zoni u Šimanovcima u blizini autoputa ukupne površine 76800 m2. Šimanovci se nalaze na autoputu Beograd-Zagreb, samo 25km od Beograda, 15km od aerodroma Nikola Tesla i samo 5km od nove petlje za Novosadski autoput i autoputa Beograd kod Dobanovaca. Zemljište je građevinsko zemljište. Dužina parcele je 300m, a širina 250m idealni oblik za razvoj nepokretnosti. Parcelu oivičavaju dva puta jedan asfaltni drugi nasuti. Na parceli 400kVA nalazi se nova trafo stanica. Indeks zauzetosti je između 60-75%, a indeks izgrađenosti između 1,8-2. u zavisnosti od veličine i namene kompleksa. Na osnovu postojećih planskih dokumenata u ovoj zoni moguće je graditi ekonomske sadržaje (proizvodne, trgovačke, poslovne). Pravno lice je vlasnik zemljišta. Tražena prodajna cena: 29 € / m2\nPotrebno je istaći du su prednosti ove nepokretnosti:\n1. Najviša kota u zoni - ne treba nasipati (ušteda 20 €/m2)\n2. Ima trafo/struju (prednost od 100.000 €)\n3. Oivičena je sa putem sa tri strane ( čelo asfalt, tucanik)\n4. Građevinsko je zemljište (prednost od 5 €/m2)

SLIČNE NEKRETNINE