Za prodaju | ZEMLJIŠTA

#32234

VRSTA NEKRETNINE:

ZEMLJIŠTA

Lokacija:

Pećinci

VELIČINA:

76800 m2

Cena

2534400€

Opis nekretnine:

Zemljište se nalazi u industrijskoj zoni u Šimanovcima u blizini auto-puta ukupne površine 76.800 m2. Šimanovci se nalaze na auto-putu Beograd-Zagreb, samo 25km od Beograda, 15km od aerodroma Nikola Tesla i samo 5km od nove petlje za novosadski auto-put i auto-puta Beograd kod Dobanovaca. Zemljište je građevinsko zemljište. Dužina parcele je 300m, a širina 250m što predstavlja idealan oblik za razvoj nepokretnosti. Parcelu oivičavaju dva puta - jedan asfaltni i drugi nasuti. Na parceli se nalazi nova trafo-stanica kapaciteta 400 kVA. Indeks zauzetosti je između 60-75%, a indeks izgrađenosti između 1,8-2 u zavisnosti od veličine i namene kompleksa. Na osnovu postojećih planskih dokumenata u ovoj zoni moguće je graditi ekonomske sadržaje (proizvodne, trgovačke, poslovne). Pravno lice je vlasnik zemljišta. Tražena prodajna cena: 33 € / m2. Potrebno je istaći da su prednosti ove nepokretnosti sledeće: najviša kota u zoni - ne treba nasipati (ušteda 20 €/m2), ima postojeći trafo/struju (prednost od 100.000 €), oivičena je putem sa tri strane (čelo asfalt, tucanik) i građevinsko je zemljište (prednost od 5 €/m2).

SLIČNE NEKRETNINE