Za prodaju | ZEMLJIŠTA

#31207

VRSTA NEKRETNINE:

ZEMLJIŠTA

Lokacija:

Pećinci

VELIČINA:

22154 m2

Cena

731082€

Opis nekretnine:

Zemljište se nalazi u industrijskoj zoni u Šimanovcima pored auto-puta na ukupnoj površini od 2.2 ha. Šimanovci se nalaze na auto-putu Beograd – Zagreb na samo 25km od Beograda, 15km od aerodroma „Nikola Tesla“ i na samo 5 km od nove petlje za novosadski auto-put i obilazni auto-put Beograd kod Dobanovaca. Parcela je prenamenjena u građevinsko zemljište. Širina prednjeg dela parcele je oko 105 m, a dužina je oko 205 m. Parcela se nalazi uz glavni put. Vlasnik nepokretnosti je pravno lice. Na osnovu postojećih planskih dokumenata u ovoj zoni moguće je graditi objekte privrednih delatnosti (proizvodnje, poslovanja), stambene sadržaje i objekte specifičnih namena (hoteli, bolnice). Tražena cena 33€ / m2. Prednosti parcele su njena pozicija koja je na višoj koti, tako da ne treba nasipati parcelu (20 €/m2). Duža strana parcele se nalazi pored buduće obilaznice koja treba da se otvori. Izvršena je prenamena zemljišta u građevinsko zemljište (5 €/m2).

SLIČNE NEKRETNINE