IZDAVANJE I PRODAJA STAMBENOG PROSTORA

Naš tim za izdavanje i prodaju stambenog prostora fokusira se na pružanje pomoći klijentima pri odabiru prave nepokretnosti za svoj dom ili investicionu kupovinu.

Našim klijentima omogućavamo detaljan uvid u tržište nekretnina Beograda čime im je olakšano da pronađu nepokretnost koja u potpunosti zadovoljava njihove potrebe. Pružićemo Vam punu podršku, kako tokom procesa selekcije i prezentacije nepokretnosti, tako i tokom celog procesa pregovaranja sa potencijalnim vlasnikom ili prodavcem i zaključenja kupoprodajnog ugovora, a koji će voditi naš konsultantski tim licenciranih posrednika.

Osim navedenog, naš tim za stambene nepokretnosti nudi investitorima usluge razvojnog konsaltinga od ranih faza planiranja projekta preko savetodavnih usluga po principu najboljeg miksa struktura, opsega kvadratura jedinica do predloga završnih radova koji će projektu obezbediti bolju tržišnu pozicioniranost i bržu prodaju.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

IZDAVANJE I PRODAJA STAMBENOG PROSTORA ZA INVESTITORE I KUPCE

Kao investitoru, omogućavamo Vam sledeće:

 • Tim profesionalaca sa dugogodišnjim iskustvom na stambenom tržištu
 • Iskustvo na velikom broju ekskluzivnih projekata na lokalnom tržištu
 • Pregled tržišta nekretnina i analizu tržišne niše
 • Definisanje koncepta proizvoda i profilisanje ciljne grupe kupaca
 • Usluge rukovođenja marketinškom i prodajnom kampanjom
 • Dizajn, organizaciju, koordinaciju i realizaciju marketinške i prodajne kampanje
 • Izveštavanje i merenje učinka

Kao kupcu, omogućavamo Vam sledeće:

 • Kupovinu stana u nekom od najboljih novoizgrađenih objekata na tržištu
 • Mogućnosti izdavanja kupljene nepokretnosti uz podršku našeg tima za izdavanje
 • Punu podršku kroz celokupan proces kupoprodaje
 • Pouzdanost i sigurnost
 • Detaljno poznavanje tržišta kao i iskustvo i stručnost našeg licenciranog prodajnog tima
IZDAVANJE I PRODAJA STAMBENOG PROSTORA ZA ZAKUPCE I ZAKUPODAVCE

Kao zakupcu, omogućavamo Vam sledeće:

 • Iskusan tim za iznajmljivanje nepokretnosti sa višegodišnjom saradnjom sa vlasnicima luksuznih nepokretnosti u Beogradu
 • Efikasnu analizu potreba
 • Prezentaciju tržišta i filtriranje ponuda koje najbolje odgovaraju Vašim zahtevima
 • Jedinstvenu bazu nekretnina sa više od 8.000 individualnih nepokretnosti
 • Kompletnu podršku u toku procesa zakupa i nakon potpisivanja ugovora o zakupu
 • Kontrolu ostalih troškova zakupa
 • Konkurentnost ponude i odličan odnos kvaliteta i cene potencijalnih nekretnina
 • Prijavu boravka za nerezidente

Kao zakupodavcu koji želi dugoročan zakup nudimo Vam kompletan paket usluga:

 • Izuzetnu mrežu korporativnih klijenata, kao izvor prvoklasnih zakupaca
 • Utvrđivanje konkurentne cene iznajmljivanja u skladu sa karakteristikama nepokretnosti
 • Zastupanje tokom celog procesa od strane licenciranog tima za izdavanje
 • Efikasno predstavljanje Vaše nepokretnosti kroz naše marketinške kanale
 • Savetodavne usluge po pitanju povećanja utrživosti Vaše nepokretnosti

Mina Kalezić

Sales & Marketing Director

mina.kalezic@cw-cbs.rs

Marko Radulović

Director Residential Agency

marko.radulovic@cw-cbs.rs